I dag er den første dagen i resten av ditt liv...

Om Ernæringsarbeideren

Hei! 

Maren Buen heter jeg og det er jeg som er og driver Ernæringsarbeideren AS. 

Av bakgrunn har jeg en bachelorgrad i ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo. Fra tidligere har jeg fagbrev som både kokk og autorisert helsefagarbeider og har jobbet for og med mennesker med ulike utfordringer hele min yrkeskarriere. I 3 år fungerte jeg som enhetsleder ved kommunens institusjonskjøkken. 3 år jeg benyttet muligheten til å forme, utvikle og bedre kommunens matomsorg. 3 år jeg på nært hold fikk se hvor viktig, forbyggende og helsebringende god matomsorg kan være!    

Ernæring handler om hele mennesket og samspillet mellom det mentale/fysiske, vaner og kosthold. Min lidenskap og engasjement for hvordan mat kan påvirke oss fysisk og mentalt, samt tanken på at kunnskap om mat og helse kan gjøre noens liv bedre, redusere sykefravær og forebygge sykdom, er bakgrunnen til at jeg har etablert Ernæringsarbeideren AS.

Arbeidet mitt baserer seg på nasjonale anbefalinger gitt av Helsedirektoratet, som har opphav i et bredt spekter av forskning over mange år.  Mitt fokus er de små endringene, som gir store ringvirkninger i en sunnere hverdag og et bedre liv. Hver og en av oss har ulike forutsetninger og behov for å lykkes, min rolle er å dele kunnskap, veilede, samt bistå til at starten på veien blir til. Endringer krever egeninnsats, men sammen finner vi frem til det som skaper suksess. 

      

HUSK! Det finnes alltid muligheter, for de som er villige til å se dem...